นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Active Learning