นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมบริจาคสิ่งของวันรวมน้ำใจสู่ กาชาดสตูล