ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเพชรชูศึกษา สวัสดีปีใหม่ นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล