นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าและปลูกหญ้าแฝก ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์