ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2560