กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สช.สตูล