นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ประชุม กศจ. ครั้งที่ 1/2560