โรงเรียนจงหัวรับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

 โรงเรียนจงหัวรับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง ดังนี้

1.ครูวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 อัตรา

2.ครูวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา

3.ครูวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนจงหัว โทรศัพท์ 074-711970 ,089-6581866