โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ เปิดรับสมัคร ครูผู้สอน เอกวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง

 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ มีความประสงค์รับสมัครครูในสาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

คุณสมบัติ จบปริญญาตรี วุฒิการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย

สนใจสมัครได้ที่โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ  สอบถามรายละเอียด โทร. 074-799549, ผู้อำนวยการ นางกูอัน หมันใจดี 083-6568965