ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ครูสอนภาษามาลายู

   ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยามีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูผู้สอนภาษามลายู ๑ อัตรา   ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  ผู้สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนสตูลวิทยา โทร ๐๗๔-๗๑๑๙๕๕  รายละเอียดเพิ่มเติม