ความเป็นมาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

         สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  สตูล และสงขลา และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในทุกอำเภอของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนสงขลาจัดตั้งในอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย  ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล เร่งรัด  นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)  และตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2552  เห็นชอบข้อเสนอนโยบายเร่งด่วนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดสรรอัตราพนักงานราชการเพื่อให้ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรจำนวน  54  อัตรา (สำนักงานฯ จำนวน 20 อัตรา โรงเรียนเอกชน15 (1) จำนวน  32  อัตรา  โรงเรียน 15(2)  จำนวน  2  อัตรา)   บัดนี้  เราได้พนักงานราชการมาปฏิบัติงานในสำนักงานแล้วทั้งสิ้น  17  ราย  ยังต้องเปิดรับสมัครใหม่อีก 3 ราย ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร และนักประชาสัมพันธ์  ส่วนตำแหน่งครูผู้สอนรับสมัคร  34  อัตรา ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งดูรายละเอียดตามประกาศ นะครับ
          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อมาดูแล และเป็นที่พึ่งให้กับโรงเรียนเอกชน  สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่ แต่บุคลากรในสำนักงานทุกคนมีความตั้งใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ครับ
          หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ สามารถติ ชม หรือให้คำแนะนำมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ตลอดครับ ทางสำนักงานยินดีรับฟังคำติชมจากท่าน ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสำหรับหน่วยงานใหม่ของเราเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคำแนะนำจากท่าน

          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดสตูล  ชั้น 1 ทิศเหนือ
          สามารถเข้าชมเว็บไซด์ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ที่   www.opes.go.th        
          ติดต่อ/สอบถาม  โทร./โทรสาร  074-724721

Comments

canada viagra good morning ii

canada viagra good morning ii video kamagra cant get hardon with viagra

canada viagra good morning ii

canada viagra good morning ii video kamagra cant get hardon with viagra

canada viagra good morning ii

canada viagra good morning ii video kamagra cant get hardon with viagra

canada viagra good morning ii

canada viagra good morning ii video kamagra cant get hardon with viagra

canada viagra good morning ii

canada viagra good morning ii video kamagra cant get hardon with viagra

canada viagra good morning ii

canada viagra good morning ii video kamagra cant get hardon with viagra

canada viagra good morning ii

canada viagra good morning ii video kamagra cant get hardon with viagra

canada viagra good morning ii

canada viagra good morning ii video kamagra cant get hardon with viagra

side effects taking tamoxifen

side effects taking tamoxifen buy nolvadex nolvadex xt during test cycle

side effects taking tamoxifen

side effects taking tamoxifen buy nolvadex nolvadex xt during test cycle

side effects taking tamoxifen

side effects taking tamoxifen buy nolvadex nolvadex xt during test cycle

side effects taking tamoxifen

side effects taking tamoxifen buy nolvadex nolvadex xt during test cycle

side effects taking tamoxifen

side effects taking tamoxifen buy nolvadex nolvadex xt during test cycle

side effects taking tamoxifen

side effects taking tamoxifen buy nolvadex nolvadex xt during test cycle

side effects taking tamoxifen

side effects taking tamoxifen buy nolvadex nolvadex xt during test cycle

side effects taking tamoxifen

side effects taking tamoxifen buy nolvadex nolvadex xt during test cycle

Aloha! cheap viagra online ,

Sorry but, viagra online ,

Sorry but, viagra online

Good site, cheap viagra

Sorry but, viagra online ,

Hi there! cheap viagra online

Aloha! order viagra online ,

Perfect! viagra online ,

Good site, viagra online ,

Aloha! viagra online , buy

Good site, buy viagra online

Sorry but, viagra online ,

Hi there! viagra online ,

Good site, cheap viagra

Hello! viagra online without

Hi there! where to buy viagra

Aloha! order viagra , cialis

Good site, buy viagra online

Aloha! generic viagra , buy

Hello! where to buy viagra

Good site, buy viagra online

Perfect! viagra online ,

Aloha! viagra online , buy

Hi there! viagra online ,

Hello! buy viagra online ,

Perfect! buy viagra online ,

Hello! where to buy viagra

Hi there! buy viagra , cialis

Hi there! viagra free

Good site, where to buy

Perfect! viagra , buy cialis

Aloha! cheap viagra , where

Aloha! viagra pharmacy ,

Good site, generic viagra