โรงเรียนมุสลิมศึกษา รับสมัครครูในสาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา

 ด้วยโรงเรียนมุสลิมศึกษา มีความประสงค์รับสมัครครูในสาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สมัครได้ที่โรงเรียนมุสลิมศึกษา ห้องธุรการ  สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๗๔-๗๒๕๙๘๐ , ๐๘๙-๘๗๗๒๑๕๐