เชิญร่วมดื่มน้ำชา ณ โรงเรียนบ้านท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล