คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2562 ชุดที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจและนิเทศการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 ณ ประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนและเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามอิบนุเอาฟ สาขาควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล.
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือ ตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส.
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมในงาน"เสน่ห์สตูลและงานกาชาดสตูล" ประจำปี 2562 จุดแลกของรางวัล ณ ร้านนาวากาชาด สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

        

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440

ตัวอย่างแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ3

วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL