strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – กีฬา

  ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมด้านการกีฬา และกำหนดโครงการสานฝันการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ตามแผนระยะกลางนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดยะลา เปิดโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 80 คน โดยได้รับทุนคนละ 40,000 บาท/คน/ปี ที่พักและอาหารฟรี

ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและให้โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะเรียนโปรแกรมดังกล่าว ให้ท่านนำนักเรียนไปสมัครเข้าเรียนที่ ศปบ.จชต. หรือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558  ในเวลาราชการ ติดต่อประสานงาน กลุ่มนโยบายและแผน คุณปิยวัช ผลสืบ เบอร์โทรศัพท์ 08-8835-1737 หรือ 073-212812 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครครูผู้สอน

  โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครครูผู้สอนจำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ดังนี้
            - เอกวิชาคณิตศาสตร์
            - เอกวิชาภาษาไทย
            - เอกวิชาภาษาอังกฤษ
            - เอกวิชาวิทยาศาสตร์
            - เอกวิชาทั่วไป
            - เอกวิชาปฐมวัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ อ.ละงู จ.สตูล 91110 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 086-9566013

โรงเรียนจงหัวประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558

 ด้วยโรงเรียนจงหัวประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558  โดยสมัครได้ที่โรงเรียนจงหัว ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 0 7471 1970

ที่ ตำแหน่ง จำนวน
1 ครูระดับปฐมวัย              4
2 ครูระดับประถมศึกษา  5
3 ครูภาษาอังกฤษ  1
4 ครูวิทยาศาสตร์  1
5 ครูพลศึกษา   1
6 ครูเอกทั่วไป  1

โครงการ ป.บัณฑิตโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2558

 โครงการ ป.บัณฑิตโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2558 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อโครงการ ป.บัณฑิต ปี 2558แต่ยังไม่ปรากฏชื่อในรอบจำนวน 2,751 คน ให้ส่งรายชื่อมาใหม่  โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558  โดยจัดส่งข้อมูลทาง Opec-p-bundit@hotmail.com ดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลคลิกที่นี่

การรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

                  ด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ร่วมกับมูลนิธิโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของเยาวชนผ่านการเข้าร่วมโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" ตั้งแต่รุ่นที่ 1-22 ตลอดระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในขณะนี้มีเยาวชนร่วม 4,270คน ภายใต้แนวคิดการรวมพลเยาวชน โดย ศอ.บต. ได้จัดประชุมพร้อมมอบหมายภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4  ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศอ.บต. ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อร่วมกิจกรรมการรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

                  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรวมพลเยาวชนโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" ทั้งนี้ขอความร่วมมือเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูล ส่งให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 หรืออีเมลล์ la_y2m@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม    แบบกรอกข้อมูล     รายชื่อเยาวชนผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ระดับ ป.6 และ ม.3

 ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและสนามสอบการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้


1.PowerPoint นำเสนอประกอบการประชุมฯ คลิกที่นี่


2.ระเบียบวาระและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คลิกที่นี่


3.แบบฟอร์มเอกสารการจัดสอบ O-NET คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2558

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ  2558  โดยดำเนินการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558  เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รายละเอียดตามประกาศ ฯ ดังแนบ คลิกที่นี่ และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (ติดต่อประสานงาน 095-0931842)

การขับเคลื่อนโครงการการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา(การันตีตาดีกา) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                  ด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา(การรันตีตาดีกา) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                  ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสามารถส่งแบบยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด    คู่มือ/หลักเกณฑ์การนิเทศฯ         แบบยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ

Syndicate content