strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา รายชื่อคลิกที่นี่

โครงการสรุปเข้ม 11 Step Up ขยับฝัน แบ่งปัน..ชายแดนใต้ "ติวยกแก๊ง ติดยกก๊วน เรียนด่วนทางลัดกับวิทยุจุฬา"

เข้าสู่หน้าลงทะเบียนสรุปเข้ม 11

โครงการสรุปเข้ม 11 Step Up ขยับฝัน แบ่งปัน..ชายแดนใต้ "ติวยกแก๊ง ติดยกก๊วน เรียนด่วนทางลัดกับวิทยุจุฬา" เป็นการติวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาวิชาต่างๆ ตามตารางติว  ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 15 - 16 พฤศจิกายน 2557  ที่งนี้ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการดังนี้

1.ลงทะเบียนสมัครผ่าน www.curadio.chula.ac.th หัวข้อลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2.พิมพ์ใบ Print-out  เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน

3.ติดตามรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ กำหนดการ ตารางติว ได้ทาง www.curadio.chula.ac.th

หมายเหตุ : ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมการติวได้ด้วยตนเองหรือจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากเกินความจุของห้องเรียน นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการติวได้ทาง www.curadio.chula.ac.th โดยใช้ รหัสผ่านที่นักเรียนได้ลงทะเบียนไว้แล้วในการดาวน์โหลดเอกสาร

โดยโรงเรียนในจังหวัดสตูลที่เป็นห้องเรียนปลายทาง  มีจำนวน 3 โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนกำแพงวิทยา  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2  ความจุห้อง 100 คน

2.โรงเรียนควนโดนวิทยา ณ ห้อง 121 และ ห้อง 122 อาคารเรียน 1 ความจุห้อง 80 คน

3.วิทยาลัยชุมชนสตูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ ความจุห้อง 300 คน

แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

การเข้าเว็บไซต์เพื่อค้นหาข้อมูลคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน 4 ช่วงชั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1.เข้าชื่อเว็บไซต์ htt://www.ect.go.th/ เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

2.ข้อมูล/สถิติ 

3.คลิ๊กสื่อประสัมพันธ์

4.คู่มือต่างๆ และเลือกดาวน์โหลด หรือ คลิกที่นี่ http://www.ect.go.th/th/?page_id=2391

5.ดาวน์โหลดแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง คลิกที่นี่ http://rnk.ac.th/news-detail_3523_66411

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2557

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 -31 สิงหาคม  2557  บัดนี้ได้ประกาศผลการสอบเทียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2557  ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2557

กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนชายอายุไม่เกิน ๑๖ ปี เข้าคอร์สพิเศษกับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้

ด้วยบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ได้รับมอบหมายจากสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลของประเทศอังกฤษมีฉายาว่า "จิ้งจอก"ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาเยาวชนชายไทยอายุไม่เกิน ๑๖ ปี เพื่อไปร่วมกิจกรรมเรียนรู้ที่สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษเป็นเวลา ๒ ปีครึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเยาวชนชายไทยที่เกิดในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐ – ๓๑สิงหาคม ๒๕๔๑ และ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ทางบริษัทฯ กำหนดดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ข้างโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเริ่มลงทะเบียนในเวลา๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. และทดสอบความสามารถทางฟุตบอลตลอดทั้งวัน       ดาวน์โหลดกติกาการคัดเลือก          

Syndicate content