strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

คู่มืองานมหกรรมวิชการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558

คู่มืองานมหกรรมวิชการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558  ระหว่าง 25-27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

ดาวน์โหลดคู่มือ

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

 ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งสำรวจข้อมูลพื้นฐานการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู  ผู้บริหาร)  กำหนดส่งข้อมูลให้ สช.จ.สตูล  ในรูปแบบไฟล์ excel ภายในวันที่ 15 มิ.ย.58  บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาส่งข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียน ดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูล ดังกล่าวให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ 22 ก.ค. 58  

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลพื้นฐานการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2558 

จงหัว  อนุบาลเพชรกาญจน์   ทุ่งหว้าวิทยาคาร  เพชรชูศึกษา ศาสนธรรมวิทยา 

ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูล

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2557

    ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งสำรวจข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2557  กำหนดส่งข้อมูลให้ สช.จ.สตูล ในรูปแบบไฟล์ excel ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 58    บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาส่งข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียน ดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูล ดังกล่าวให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ 22 ก.ค. 58

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2557 
จงหัว  เพชรชูศึกษา  จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูล

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอก คณิตศาสตร์

 โรงเรียนดารุลอูลูม ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จังหวัดสตูล มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ หมายเลข 081-5415256

การคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสตูล เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อให้ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ได้จัดสรรทุนให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน ๓ ทุน โดยกำหนดสมบัติเอกสารประกอบในการรับทุนของผู้รับทุนรายละเอียดตามประกาศ ฯ

          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์นักเรียนทราบการคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำหรับนักเรียนที่ประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าว ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และประวัติผู้ขอรับทุนฯ มายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนดังกล่าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558

รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสอบเทียบความรู้และสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และตามระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ 2/2558 กำหนดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2558   รายละเอียด

Syndicate content