strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ส่งหนังสือ  เรื่อง การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปทาง My Office แล้ว เนื่องจากเอกสารแนบมีจำนวนมากไม่สามารถส่งทาง My Office ได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดดังแนบ

หนังสือนำ   พช.1-4    พช.5-8  ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตำแหน่งละ ๑ อัตรา และกำหนดให้มีการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นั้น
     บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังต่อไปนี้  คลิ๊กดูประกาศฯ

แจ้งเหตุขัดข้องภาพกิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

เนื่องด้วยเว็บไซต์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ส่วนของความเคลื่อนไหว “ ภาพกิจกรรม ” เกิดการขัดข้อง
และอยู่ในช่วงระยะเวลาดำเนินการแก้ไข ดังนั้น จึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่
Page Facebook สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล https://www.facebook.com/opes.go.th/
และ Facebook : opessatun https://www.facebook.com/profile.php?id=100012205871336
หากดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สช.จังหวัด

ด้วย อ.ค.ก.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2mH0Dhj

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมวิชาการแบบเข้มข้น ค่ายที่ ๒

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมวิชาการแบบเข้มข้น ค่ายที่ ๒ ตามโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒จำนวน ๔ ราย
สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑.นายสนั่นพงค์ อินสุวรรณ์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา
๒.นายซอฟรอน สาดีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ราย
๑.นางสาวนัจมีย์ ยาวาหาบ โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
๒.นางสาวฟาฎิละฮ์ ไมมะหาด โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

Syndicate content